Úvodní stránka / KA1 - Studijní plány / Inovace ke stažení

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Inovace ke stažení

Skripta

Předmět
Agrolestnictví
Dějiny lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu
Ekofyziologie dřevin
Ekologie krajiny - Exkurzní průvodce
Ekologie lesních ekosystémů
Ekonomická efektivnost LH
Ekonomika lesního hospodářství
Finanční řízení les. podniků
Forest Dendrology
Forest Ecology
Fytocenologie - Terénní příručka
Game Management
Geologie
Hospodářská úprava lesa (učebnice)
Hospodářská úprava lesa - Zjišťování stavu lesa
Introdukované dřeviny - Woody Plants (učebnice)
Katalog ploch ŠLP - Výukový polygon (učebnice)
Lesnická genetika (učebnice)
Myslivost
Oceňování lesa
Ohrožené dřeviny ČR (učebnice)
Ochrana dřevin (učebnice)
Ochrana lesa (učebnice)
Ochrana půdy
Pedologie - Taxonomický systém lesních půd
Plant Biology
Pedologie
Pěstění lesa
Posuzování zdravotního stavu a bezpečnosti stromů
Přidružení lesní výroba
Sanace a konzervace
Silviculture
Technika pro arboristy
Tree Biomechanics
Urban Forestry
Základy arboristiky
Zjišťování stavu lesa

Videopřednášky 

Datum Přednášející Název přednášky
24.10.2012 K. Skene Geologie, Pedologické praktikum
A. Tashev Aplikovaná dendrologie
25.02.2013 A. Macaskill Applied Ecology of Game
J. Pokrádi Farmové chovy jelenovitých
03.04.2013 K. Szabla Zakládání lesa II
24.04.2013 M. Ostrihoň, P. Kaštier Management populací zvěře
07.05.2013 J. D. Phillips Disturbance v lesních ekosystémech
24.09.2013 Robert Justin DeRose, PhD Disturbance Ecology of Western North America
25.09.2013 Robert Justin DeRose, PhD Spure Beetle Outbreak in the Central Rockies
18.10.2013 Dr. Paolo Gonthier Overview on Heterobasidion Root and Butt Rots, ...
04.11.2013 Andreas Sickert Forestry Management Systems Applied to Leipzig's Floodplain Forest
04.11.2013 Dr. Hab. Zbigniew Borowski Biodiversity Conservation and Forestry
05.11.2013 Prof. Dragan Karadzic Diseases of Conifer Trees in Western Balcan
06.11.2013 Dr. Hab. Zbigniew Borowski Do Wolves Help to Protect Forest Regeneration?
07.11.2013 Prof. Dragan Karadzic Diseases of Conifer Trees in Western Balcan II
11.11.2013 Juliette Chamagne Data Exploration
12.11.2013 Juliette Chamagne ANOVA, Linear Regression, ANCOVA
13.11.2013 Juliette Chamagne GLM on Count Data and the Poisson Distribution
13.11.2013 Prof. Dr. Dr. Reinhard Mosandl Forestry in Germany
13.11.2013 Dipl. Ing. Alexander Abt Quality and Growth of Sessile Oak
14.11.2013 Juliette Chamagne Model Selection
18.11.2013 Prof. Herbert Hager Sustainable Utilization of Forest Biomass
18.11.2013 Prof. Herbert Hager Influences of Forest Management upon Water Quality
27.11.2013 Dr. Venche Talgo New Fungal Diseases of Trees in Norway
28.11.2013 Elżbieta Myśkow What Do We Know About Trees?
25.02.2014 Dougal Baird The Interaction of Farming and Hunting on Scottish Farms
26.02.2014 Dougal Baird Hunting and Tourism
11.03.2014 Tomáš Fraňo Úrovně a přístupy v péči o stromy v ČR, SR, Německu a v dalších zemích
01.04.2014 Pawel Staniszewski Non-Wood Forest Products in Poland
01.04.2014 Tibor Benčať Pralesy Slovenska
02.04.2014 Tibor Benčať Intordukcia a rizká inváznych drevín na Slovensku
03.04.2014 Tibor Benčať Významné parkové objekty Slovenska
04.04.2014 Tibor Benčať Riziká poškodenia drevín
14.04.2014 Ján Kulfan Význam studia housenek motýlů pro chranu lesa
14.04.2014 Petr Zach Aktivita smrku pro kůrovce v oblasti horní hranice lesa
15.04.2014 Ján Kulfan Housenky motýlů na smrku, dubu a buku z pohledu ochrany lesa
15.04.2014 Petr Zach Přemnožení kůrovců po mimořádné větrné kalamitě ve Vysokých Tatrách
30.09.2014 Uthaiwan Sangwanit Cultivation of Wild Mushrooms in Thailand
06.10.2014 Uthaiwan Sangwanit Diseases in Forest Tree Nurseries in Thailand
07.10.2014 Uthaiwan Sangwanit Diseases in Economic Tree Plantations in Thailand
08.10.2014 Uthaiwan Sangwanit Eucalyptus Diseases in Thailand
14.10.2014 Gabriela Juhásová Fytopatologické hodnotenie drevín vo verejnej zeleni
14.10.2014 Gabriela Juhásová Povodcovia poškodenia vybraných druhov drevín
14.10.2014 Marek Kobza Ochrana drevín metódou mikroinjektáže
14.10.2014 Katarína Adamčíková Biologická ochrana gaštana jedlého voči rakovine kory
17.10.2014 Letru Vella Sundary REDD+ Dilemma and Related Issues in Jambi, Indonesia
05.11.2014 Anil Firat Felek Introduction to the Pine Wood Disease
20.11.2014 Srdan Stojnic Early Results from European Beech Provenance Trials Established 2007
08.12.2014 Colin McClean Deer Management in Scotland
10.12.2014 Colin McClean Hunting and Conservation at the Scottish Highlands
Přednášející Předmět
Slezáček Pěstování specielního sadebního materiálu
UZPL Zakládání lesa

Inovace předmětů 

Předmět Zajišťuje Ústav
Biomechanika stromu Horáček UNOD
Dendrochronologie Rybníček UNOD
Dendrologie obecná Gebauer ULBDG
Ekologie lesa Suchomel UEL
Ekonomika lesního hospodářství Badal ULDEP
Farmové chovy jelenovitých Ernst UOLM
Forest Ecology Kulhavý UEL
Genetika a šlechtění lesních dřevin Longauer UZPL
Geologie Pecháček, Rejšek UGP
Základy dendrometrie a HUL (Hospodářsko-úpravnické plánování) Kneifl UHUL
Hospodářská úprava lesa Simon UHUL
Hospodářská úprava strukturně bohatých lesů (Hospodářská úprava lesa II) Simon UHUL
Intenzivní lesní kultury Hurt UZPL
Lesnická botanika speciální Řepka ULBDG
Lesnická ekonomika Badal UZPL
Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství Jankovský UOLM
Lesnická politika Vala ULDEP
Lesnická xylologie Vavrčík UNOD
Lesnická zoologie Kašák UOLM
Management populací zvěře Dvořák UOLM
Mendelova genetika v příkladech Longauer UZPL
Myslivost Kamler UOLM
Nauka o růstu lesa (Nauka o produkci) Kadavý UHUL
Ochrana lesa Kula UOLM
Ochrana dřevinné vegetace Čermák, P. UOLM
Ornitologie Foit UOLM
Pedologie Vavříček UGP
Pěstění lesa I Dobrovolný UZPL
Pěstění lesů II Knott UZPL
Pěstění účelových lesů Hurt UZPL
Pěstování specielního sadebního materiálu Mauer UZPL
Posuzování zdravotnícho stavu a provozní bezpečnosti stromů Praus UNOD
Přidružená lesní výroba Kadlec ULDT
Stromolezectví Nevrkla ULDT
Stavba dřeva Gryc UNOD
Technika pro arboristy Zemánek ULDT
Zakládání lesů I Palátová UZPL
Školkařství a zalesňování (Zakládání lesů 2) Mauer UZPL
Základy arboristiky Vojáčková UNOD
Základy ochrany lesa Holuša UOLM

Nové předměty

Předmět Zajišťuje Ústav
Agrolesnictví Martiník UZPL
Applied ecology of game Plhal UOLM
Aplikovaná dendrologie Tichá ULBDG
Diseases of trees Jankovský UOLM
Disturbance v lesních ekosystémech Šamonil ULBDG
Economics of sustainable management Hádková ULDEP
Ekonomická efektivnost LH Vala ULDEP
Entomologické praktikum Holuša UOLM
Fytopatologická praktika Palovčíková UOLM
Geologické praktikum Bajer UGP
Habituální diagnostika Žid UOLM
Komplexní geobiocenologický kurz Buček ULBDG
Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů Štykar ULBDG
Lesnicko-typologické základy ochrany lesa Holuša UOLM
Mikroskopické techniky rostlinných pletiv Gryc UNOD
Mykorhizní symbiozy Cudlín UOLM
Obecná genetika Longauer UZPL
Oceňování lesa Matějíček ULDEP
Pedologické praktikum Formánek UGP
Progress of Forest Patology Čech UOLM
Rhizologie lesních dřevin Mauer UZPL
Sanace a konzervace Kolařík UNOD
Silviculture (AJ) Pokorný UZPL
Speciální metody dendrometrie Adamec UHUL
Statistical Analyses in Ekology Using R (AJ) Volařík ULBDG
Terénní floristika Řepka ULBDG
Urban Forestry Praus UNOD
Veterinární problematika v chovech zvěře Forejtek UOLM
Wood anatomy Vavrčík UNOD
Základy sokolnictví Dvořák UOLM
Znalecké dokazování Praus UNOD

Elektronické opory a e-learning

Předmět Ústav Pracovník
Biomechanika stromu UNOD Horáček
Dendrochronologie UNOD Rybníček
Dřevo a jeho ochrana UNOD Vavrčík
Economics of sustainable management ULDEP Hádková
Ekologie v chovech zvěře UOLM Kamler
Ekonomická efektivnost LH ULDEP Vala
Ekonomika lesního hospodářství ULDEP Badal
Environmental Geochemistry UGP Bajer
Farmové chovy jelenovitých UOLM Ernst
Geochemie prostředí UGP Bajer
Geologie UGP Pecháček
Hospodářská úprava lesa UHUL Kadavý
Les. fytocenologie a typologie ULDT Štykar
Lesnická ekonomika ULDEP Badal
Lesnická politika ULDEP Vala
Lesnická xylologie UNOD Vavčík
Lesy Evropy ULBDG Úradníček
Myslivost UOLM Kamler
Oceňování lesa ULDEP Matějíček
Pedologie UGP Kučera
Pěstění lesa I UZPL Dobrovolný
Pěstění lesů II UZPL Knott
Posuzování zdravotnícho stavu a provozní bezpečnosti stromů UNOD Praus
Přidružená lesní výroba ULDT Kadlec
Sanace a konzervace UNOD Kolařík
Silviculture UZPL Pokorný
Soil Biology UGP Formánek
Soil Science UGP Formánek
Veterinární problematika v chovech zvěře UOLM Forejtek
Wood anatomy UNOD Vavrčík
Základy arboristiky UNOD Praus
Zakládání lesů I UZPL Palátová
Zakládání lesů 2 UZPL Mauer

TOPlist