Úvodní stránka / KA1 - Studijní plány / Personální a časové zabezpečení inovací

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Personální a časové zabezpečení inovací

Inovace předmětů studijních plánů

Předmět

ústav vyučován v 2012/13 Termín sjednání smlouvy o úvazku Pracovník
Zakládání lesů I UZPL ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Palátová
Zakládání lesů II (Školkařství a zalesňování) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Mauer
Pěstění lesa I LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Dobrovolný
Pěstění lesa II ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Knott
Pěstění účelových lesů LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Hurt
Intenzivní lesní kultury LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Hurt
Genetika a šlechtění lesních dřevin LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Longauer
Pěstování specielního sadebního materiálu ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Mauer
Forest ecology UEL ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Kulhavý
Ekologie lesa ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Kulhavý
Geologie UGP ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Pecháček
Pedologie LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Vavříček
HULI (Hospodářská úprava lesa) UHUL ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Simon
Hospodářská úprava strukturně bohatých lesů (HUL II) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Simon
Hospodářsko-úpravnické plánování LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Kneifl
Nauka o produkci (Nauka o růstu lesa) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Kadavý
Ekonomika LH ULDEP LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Badal
Lesnická ekonomika LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Badal
Lesnická politika ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Vala
Přidružená lesní výroba ULDT LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Kadlec
Technika pro arboristy LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Zemánek (Neruda)
Sromolezectví LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Nevrkla (Neruda)
Lesnická botkanika speciální (Botanika speciální) ULBDG LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Řepka
Dendrologie obecná ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Gebauer
Ochrana lesa UOLM LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Kula
Lesnická zoologie LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Kašák
Základy ochrany lesa LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Holuša
Lesnická fytopatologie a rostlinolékařství ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Jankovský
Mendelova genetika v příkladech LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Krajňáková
Ochrana dřevinné vegetace LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Čermák
Ornitologie LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Foit
Farmové chovy jelenovitých LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Ernst
Management populací zvěře LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Dvořák
Myslivost ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Kamler
Dendrochronologie UNOD ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Rybníček
Stavba dřeva LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Gryc
Biomechanika stromu ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Horáček
Posuzování zdravotnícho stavu a provozní bezpečnosti stromů LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Praus
Základy arboristiky LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Vojáčková
Lesnická xylologie ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Vavrčík

Nově vznikající volitelné předměty

Předmět ústav vyučován v 2012/13 Termín sjednání smlouvy o úvazku Pracovník
Speciální metody dendrometrie UHUL ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Adamec
Rhizologie lesních dřevin UZPL ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Mauer
Obecná genetika LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Longauer
Silviculture (AJ) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Pokorný
Agrolesnictví ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Martiník
Geologické praktikum UGP LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Bajer
Pedologické praktikum ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Formánek
Ekonomická efektivnost LH ULDEP LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Vala
Oceňování lesa LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Matějíček
Economics of sustainble management (AJ) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Hádková
Aplikovaná dendrologie ULBDG LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Tichá
Komplexní geobiocenbologický kurz LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Buček
Kurz typologie temperátních a oreoboreálních lesů LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Štykar
Terénní floristika LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Řepka
Disturbance v lesních ekosystémech ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Šamonil
Statistical analyses in ekology using (AJ) ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Volařík
Mykorhizní symbiozy UOLM LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Cudlín
Habituální diagnostika ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Žid
Fytopatologická praktika LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Palovčíková
Entomologická praktika ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Holuša
Lesnicko-typologické základy ochrany lesa (Chemie hmyzu) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Holusa
Pathology of Woody Plants, Diseases of trees (AJ) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Jankovský
Aplied ecology of game (AJ) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Plhal
Progres of forest patology (AJ) LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Čech
Veterinární problematika v chovech zvěře LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Forejtek
Základy sokolnictví LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Dvořák
Sanace a konzervace UNOD LS 1.10. 2012-30.9. 2014 Kolařík
Urban forestry (AJ) ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Praus
Znalecké dokazování ZS 1.4. 2012-31.3. 2014 Praus
Mikroskpické techniky rostlinných pletiv ZS 1.4. 2012-31.3. 2015 Gryc
Mezioborový seminář bez úvazku zodpovídá garant KA 1
Komplexní cvičení bez úvazku
Wood anatomy (AJ) LS 1.10. 2012-30.9. 2013 Vavrčík

Skripta

Skripta ústav Termín sjednání smlouvy o úvazku Pracovník
Pěstění lesa UZPL 1.4. 2012-31.3. 2014 Kantor
Silviculture 1.4. 2012-31.3. 2014 Pokorný
Agrolesnictví 1.4. 2012-31.3. 2014 Martiník
Ekologie lesních ekosystémů UEL 1.4. 2012-31.3. 2014 Suchomel
Forest ecology 1.4. 2012-31.3. 2014 Suchomel
Geologie UGP 1.4. 2012-31.3. 2014 Kučera
Pedologie 1.4. 2012-31.3. 2014 Kučera
Ochrana půdy v LH 1.4. 2012-31.3. 2014 Formánek
Atlas lesních půd 1.4. 2012-31.3. 2014 Vavříček
Technologie pro zjišťování stavu lesa UHUL 1.4. 2012-31.3. 2014 Kadlec Jaroslav
Dějiny LH a dřevozprac. Průmyslu ULDEP 1.4. 2012-31.3. 2014 Lenoch
Ekonomika LH 1.4. 2012-31.3. 2014 Vala
Finanční řízení les. podniků 1.4. 2012-31.3. 2014 Šafařík
Oceňování lesa 1.4. 2012-31.3. 2014 Matějíček
Ekonomická efektivnost LH 1.4. 2012-31.3. 2014 Pecháčěk
Technika v arboristice ULDT 1.4. 2012-31.3. 2014 Zemánek (Neruda)
Přidružení lesní výroba 1.4. 2012-31.3. 2014 Kadlec
Ekofyziologie dřevin ULBDG 1.4. 2012-31.3. 2014 Špinlerová
Ekologie krajiny - exkurzní průvodce 1.4. 2012-31.3. 2014 Maděra
Fytocenologie - teréní příručka 1.4. 2012-31.3. 2014 Friedl
Lesnická denrologie (AJ) 1.4. 2012-31.3. 2014 Úradníček
Plat biology (AJ) 1.4. 2012-31.3. 2014 Gebauer
Game management (AJ) UOLM 1.4. 2012-31.3. 2014 Plhal
Myslivost 1.4. 2012-31.3. 2014 Kamler
Biomechanika stromu UNOD 1.4. 2012-31.3. 2014 Horáček
Posuzování zdravotního stavu a bezpečnosti stromů 1.4. 2012-31.3. 2014 Praus
Základy arboristiky 1.4. 2012-31.3. 2014 Vojáčková
Sanacea konzervace 1.4. 2012-31.3. 2014 Kolařík
Urban forestry (AJ) 1.4. 2012-31.3. 2014 Praus

Učebnice

Učebnice ústav Termín sjednání smlouvy o úvazku Pracovník
Katalog ploch a území UHUL 1.4. 2012-31.3. 2014 Mazal
HUL 1.4. 2012-31.3. 2014 Simon
Červená kniha ohrožených druhů dřevin ULBDG 1.4. 2012-31.3. 2014 Koblížek
Introdukované dřevina (AJ) 1.4. 2012-31.3. 2014 Tichá
Ochrana dřevin UOLM 1.4. 2012-31.3. 2014 Cermak Petr
Ochrana lesa ve střední Evropě 1.4. 2012-31.3. 2014 Kula
Lesnická genetika 1.4. 2012-31.3. 2014 Longauer

Elektronické opory a e-learning - BEZ PŘIDĚLOVÁNÍ ÚVAZKŮ (součást inovace předmětu)

Učebnice ústav Pracovník
Zakládání lesů I UZPL Palátová
Školkařství a zalesňování (Zakládání lesů II) Mauer
Pěstění lesa I Dobrovolný
Pěstění lesaII Knott
Silviculture Pokorný
Geologie UGP Pecháček
Pedologie Kučera
Geochemie prostředí Bajer
Soil science Formánek
Environmental geochemistry Bajer
Soil biology Formánek
HUL UHUL Kadavý
Ekonomika LH ULDEP Badal
Lesnická ekonomika Badal
Lesnická politika Vala
Ekonomická efektivnost LH Vala
oceňování lesa Matějíček
Economics of sustainble management (AJ) Hádková
Přidružená lesní výroba ULDT Kadlec
Lesy Evropy ULBDG Úradníček
Les. fytocenologie a typologie Štykar
Myslivost UOLM Kamler
Veterinární problematika v chovech zvěře Forejtek
Ekologie v chovech zvěře Kamler
Farmové chovy jelenovitých Ernst
Biomechanika stromu UNOD Horáček
posuzování zdravotního stavu a bezpečnosti stromů Praus
Základy arboristiky Praus
Sanacea konzervace Kolařík
Dendrochronolgie Rybníček
Lesnická xylologie Vavčík
Dřeva a jeho ochrana Vavrčík
Wood anatomy (AJ) Vavrčík