Úvodní stránka / KA3 - Studenti, praxe, stáže / Popis

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Popis

Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Realizace KA umožní CS získat praktické znalosti a zkušenosti na pracovištích partnerů. KA napomůže posílení odborných dovedností definovaných národním kvalifikačním rámcem, jedná se především o využití odborných znalostí, které slouží na základě rámcově vymezeného úkolu k řešení praktických problémů v oboru a vyhledání a interpretace informací relevantních pro řešení praktického problému. KA je navržena v souladu s dlouhodobým záměrem MŠMT ve smyslu zvýšení zodpovědnosti VŠ za zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů. Aktivita je plánována v úzké spolupráci s relevantními regionálními partnery, kteří se rovněž budou podílet na hodnocení členů CS. Členové cílové skupiny budou aktivněji podporováni k využívání možnosti tzv. mobility window u aplikačních partnerů a to prostřednictvím zabezpečení a rozšíření příležitostí pro absolvování praxí studentů u partnerských podniků, privátních firem a státních institucí. Excelentní členové cílové skupiny budou moci absolvovat praxi u zahraničních institucí (příloha č. 13). Seznam institucí viz. příloha 7. Aktivita je také v souladu s dlouhodobým záměrem LDF MENDELU (bod 1.4). Zahraniční stáže vytvoří unikátní možnost pro studenty magisterských studijních programů pro získávání podkladů pro kvalifikační práce a jejich následné zapojení do výzkumných týmů. Na aktivitě se bude podílet koordinátor aktivity, partneři projektu. Aktivity v zahraničí byly projednány se zahraničními spolupracovníky. Cílovou skupinou aktivity jsou studenti bakalářských, magisterských studijních programů, kteří budou vysíláni za účelem získání praktických poznatků a návyků, pochopení praktické uplatnitelnosti teoretických znalostí a vytvoření spojitostí mezi studovaným oborem a praxí. Aktivita bude realizována po celou dobu řešení projektu a bude zahájena 4. měsíc řešení projektu. Náklady KA zahrnují osobní náklady, služby a přímou podporu. NA KA se podílí její koordinátor a zaměstnanci partnerů.

Výstup klíčové aktivity:

Výstupem klíčové aktivity je 2000 podpořených studentů, 50 Bc. a Mgr. prací vzniklých ve spolupráci s praxí v lesnickém a příbuzných sektorech. Inovovaný systém praxí a podpora studentských stáží zprostředkuje dokonalejší a efektivní seznámení studentů s provozní sférou, současnou úrovní řízení firem, včetně řízení jejich procesů na úrovni ekonomiky a managementu, zvýšení jejich praktických návyků, zkušeností a dovedností, stejně jako možnost názorné ukázky uplatnění teoretických základů. Proškolený člen cílové skupiny bude mnohem lépe připraven pro vstup na trh práce a budou významně posíleny jeho praktické kompetence a dovednosti, zároveň bude schopen na podkladě souvislostí a dostupných zdrojů vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést odpovědnost za jejich výsledky. Inovovaný systém praxí, realizovaných ve studijních programech LDF MENDELU přinese výrazný posun v úrovni vazeb, styků a komunikace akademického prostředí a aplikační sféry, dále bude fungovat jako jeden z nástrojů zpětné vazby pro úpravy a další inovace studijních plánů.