Úvodní stránka / KA3 - Studenti, praxe, stáže / Proplacení praxí

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Proplacení praxí

Proplacení nákladů na odborné a volitelné praxe

Nárok na proplacení nákladů mají studenti LDF s občanstvím ČR, kteří splňují následující body:

1. MÍSTO A TERMÍN PRAXE nahlásí na studijním oddělení (viz, vyhláška děkana o praxích)

2. SMLOUVU o zajištění odborné či volitelné praxe, odevzdaná na studijním oddělení (studenti 2. ročníku Lesnictví jsou uvedeni v tomto seznamu  odborných praxí 2014)

3. VYKONAJÍ PRAXI v daném pracovišti a v termínu dle uzavřené smlouvy

4. ZÁZNAM PRAXE (HODNOCENÍ)vyplní a odevzdají na studijním oddělení do 20. 8. 2014 dle Směrnice děkana. Formulář zde

5. POKLADNÍ DOKLADY A JÍZDENKY připraví a odevzdají garantovi KA3 k proplacení do 14-ti dnů (letní odborné praxe do 30.9.2014) dle následného popisu:

Z projektu InoBio můžou být v souvislosti s vykonáváním praxe, nebo sběrem dat pro závěrečnou práci uhrazeny následné vzniklé náklady:

CESTOVNÉ -- 2.třída, jízdenky vlakem, busem, IDS a MHD. Auto není možno z projektu proplatit.

STRAVNÉ -- max. 170kč za den, kráceno dle odpracovaných hodin dle směrnice rektora
Doklady s razítkem a podpisem provozovny, kde budou rozepsány jednotlivé položky, např. řízek, brambory, limo... (účtenka s obsahem "občerstvení" NEBUDE proplacena) !!!

NOCLEH -- max. 500Kč za noc, v případě vícedenní práce je možno proplatit ubytování v ubytovně, hostelu, nebo penzionu. Na dokladu rozepsat ubytování a případné stravné zvlášť!
Podmínka je udělat PRŮZKUM TRHU - vybrat nejlevnější variantu z minimálně tří nabídek ubytování v místě pobytu a blízkého okolí a ofotit cenové nabídky (možno i z webu)

Doklady musí být

  • rozděleny na 3 skupiny (cestovné, stravné, noclech)
  • seřazeny podle data v každé skupině
  • všechny žadatelem o proplacení podepsány!
  • sepsané v tomto formuláři vyúčtování a odeslány na email garanta KA3 (vit.novak@mendelu.cz, Předmět: InoBio pokladna -- příjmení studenta)

Takto připravené doklady přinesete do kanceláře garanta KA3, kde budou překontrolovány, zpracovány a připraveny pro finanční oddělení Mendelu.

Jakmile budou peníze připraveny, obdržíte informační email a na pokladně si vyzvednete připravené peníze. Pokladna je ve 2. patře budovy A (dveřeBA01N3002 (A3.02))

Proplacení nákladů spojených s přípravou a tvorbou diplomových a bakalářských prací

Nárok na proplacení nákladů mají studenti LDF s občanstvím ČR, jejichž práce tvořena ve spolupráci s partnery projektu. Zde je seznam podpořených závěrečných prací.

Postup k proplacení dokladů je podobný jako bod 5 u proplácení praxí.

Doklady k proplacení noste průběžně, nejdéle však za jednotlivé kalendářní kvartály.

Proplacení nákladů spojených se zahraniční stáží na partnerských univerzitách projektu InoBio

Doklady budou proplaceny individuálně.

Poslední volná místa !!!

Více na: http://inobio.ldf.mendelu.cz/cz/ka3/puniverzity


Garant klíčové aktivity 3 projektu InoBio:  Ing. Vít Novák, Ph.D., budova B, dveře N4040 (Ústav zakládání a pěstění lesů)

Konzultace po předchozí domluvě na emailu: vit.novak@mendelu.cz