Úvodní stránka / KA3 - Studenti, praxe, stáže / Zahraniční stáže

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Zahraniční stáže

Studentům Lesnické a dřevařské fakulty bude v období trvání projektu InoBio umožněno během studia absolvovat zahraniční stáže pro získávání podkladů pro kvalifikační práce zaměřených na lesnickou a biologickou problematiku a případné zapojení do výzkumných týmů v rámci partnerských univerzit.

Výdaje spojené s cestou, ubytováním a stravou si lze nechat proplatit (Pravidla pro poskytuntí (výše) podpory) u garanta KA3  v kanceláři č. N 4040 (Ústav zakládání a pěstění lesů).

  • Student si vyjedná účast na zahraniční stáži za účelem získávání podkladů pro závěrečnou práci s vedoucím závěrečné práce a vedoucím patřičného ústavu.

  • Vytiskne a nechá si podepsat Dohodu o výjezdu do zahraničí -- odevzdá ji garantovi KA3 .

  • Před odjezdem do zahraničí je student povinen založit Návrh na vyslání na zahraniční cestu v aplikaci UIS → eAgenda → Zahraniční cesty (návod v pdf).

(Nápověda k aplikaci je k nalezení v osobní administrativě - Dokumentace UIS, 17. svazek -- Zahraniční oddělení.)

Pro všechny vyjíždějící studenty bez výjimky platí povinnost pojištění pod univerzitní rámcovou smlouvou a zadání cesty prostřednictvím UIS → eAgenda → Zahraniční cesty.


V bodě 2 -- Financování cesty student doplní:

Druh zdroje: Rozpočet

Nákladové středisko: 491 -- Děkanát

Zdroj: 1104 -- Strukturální fondy z MŠMT ČR, SPP: SF 412 0071 28.0018 InoBio . přímé N.

(V PŘÍPADĚ KOMPLIKACÍ SE OBRACEJTE NA GARANTA KA3, KTERÝ VÁM RÁDA POMŮŽE S VYPLNĚNÍM)

  • Po vyplnění všech povinných údajů student návrh cesty podá v uvedené aplikaci a současně vytiskne a předloží výtisk ve dvou vyhotoveních k podpisu nejprve VEDOUCÍMU vysílajícího ústavu, dále ZÁSTUPCŮM PROJEKTU (příkazce Ing. Jan Dvořák, Ph.D. a finanční správce Mgr. Šťastná a DĚKANOVI FAKULTY.

Děkan (jím stanovená osoba) požaduje předložení návrhu MINIMÁLNĚ 14 DNŮ před odjezdem!

Všechny takto schválené cesty budou Zahraničním oddělením rektorátu odeslány na pojišťovnu a zařazeny do pojištění pod univerzitní rámcovou smlouvu. Při změně délky pobytu, nebo zrušení cesty je student povinen informovat neprodleně řešitele projektu a zahraniční cestu upravit dle skutečnosti nebo zrušit v aplikaci UIS.

  • Na pokladně si student vyzvedne na základě předloženého Návrhu na vyslání kartičku pojištěnce.

V případě potřeby má student možnost vytisknout si certifikát o uzavřeném pojištění na  http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_aktivity.

  • Případné schválení změny termínu cesty, nebo jejího úplného zrušení lze provádět nejpozději do 10. dne v měsíci následujícím po plánovaném zahájení cesty.

Za aktuálnost údajů v uvedené aplikaci zodpovídá děkan (jím stanovená osoba).

Případné schválení změny termínu cesty, nebo její úplné zrušení lze provádět nejpozději 7.den v měsíci následujícím po plánovaném zahájení cesty.

Náklady pojištění neuskutečněné zahraniční cesty, která nebude v UIS zrušena, budou účtovány k tíži vysílající fakulty.

  • Dokument pro schválení a potvrzení cesty zde
  • Cestovní příkaz většího rozsahu zde
  • Po příjezdu ze zahraničí student odevzdá zpět na pokladnu kartičku pojištěnce a garant KA3 odevzdá  Hlášení výsledků zahraniční stáže spolu s doklady k proplacení.

Garant KA3: Ing. Vít Novák, Ph.D., email: vit.novak@mendelu.cz, telefon 545 134 185


Seznam partnerských univerzit

University of Gottingen

Technická univerzita Zvolen

Universität für Bodenkultur Wien

Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå and Uppsala

Agricultural University of Krakow

Univerza v Ljubljani

Univerzity of Zagreb

Warsaw University of Life Sciences