Úvodní stránka / KA3 - Studenti, praxe, stáže

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

KA3 - Podpora praktické výuky a kompetencí

Projekt InoBio - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost.


Komu je podpora určena:

  • studenti bakalářského studijního programu Lesnictví -- oborů Lesnictví a Arboristika
  • studenti magisterského programu Lesní inženýrství

Co bude podpořeno:

  • studenti budou podpořeni formou proplácení výloh spojených s odbornou nebo volitelnou praxí v ČR a EU - cestovného, ubytování a stravného
  • studentům bude umožněno získat praktické znalosti a zkušenosti na pracovištích partnerů projektu a absolvovat zahraniční stáže pro získávání podkladů pro kvalifikační práce a jejich následné zapojení do výzkumných týmů
  • formou proplácení cestovného, ubytování a stravného bude podpořeno 50 Bc. a Mgr. prací vzniklých ve spolupráci s praxí v lesnickém a příbuzných sektorech

Odborná a volitelná praxe v ČR

Postup při čerpání podpory - obor Lesnictví a Krajinářství:


Garant KA3: Ing. Vít Novák, Ph.D., email: vit.novak@mendelu.cz, telefon 545 134 185