Úvodní stránka / Klíčové aktivity

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Klíčové aktivity

KA 1 - Inovace a optimalizace studijních plánů

Zahrnuje inovace obsahu a forem studijních předmětů biologického základu.

Výstup:

  • 41 inovovaných předmětů
  • 32 nových volitelných předmětů
  • 1 800 proškolených osob

Garant:  Mgr. Aleš Bajer Ph.D

 

KA 2 - Inovace studijních opor a didaktických pomůcek

Prioritou je obnovení a doplnění vybavení pro praktickou výuku na cvičebnách, ve výukových laboratořích, doplnění výukových sbírek a tvorba studijních opor (učebnice, skripta, učební texty) i interaktivních forem (e- learning, elektronické materiály, atlasy a klíče, prezentace).

Výstup:

  • 29 nových skript
  • 7 vysokoškolských učebnic
  • 33 elektronických studijních opor včetně e-learningu
  • 2 200 podpořených osob

Garant:  Ing. Pavel Nevrkla

 

KA 3 - Podpora praktické výuky a kompetencí

Cílovou skupinou jsou studenti bakalářského studijního programu Lesnictví -- oborů Lesnictví a Arboristika a studenti magisterského programu Lesní inženýrství. Studentům bude umožněno získat praktické znalosti a zkušenosti na pracovištích partnerů projektu a absolvovat zahraniční stáže pro získávání podkladů pro kvalifikační práce a jejich následné zapojení do výzkumných týmů.

Výstup:

  • 2 000 podpořených studentů
  • 50 Bc. a Mgr. prací vzniklých ve spolupráci s praxí v lesnickém a příbuzných sektorech

Garant:  Ing. Vít Novák, Ph.D.

 

KA 4 - Podpora odborného vzdělávání akademických pracovníků a  internacionalizace

Prioritou je zvýšení kvality a odborných a pedagogických kompetencí akademických pracovníků formou stáží na excelentních domácích i zahraničních univerzitách a výzkumných institucích.

Výstup:

  • 500 podpořených osob

Garant:  Ing. David Sís